Rzymskokatolicka Parafia
św. Urbana

Mikołów - Kamionka

Kościół posiada relikwie
św. Urbana, św. Jana Pawła II
oraz św. Ojca Pio

Rzymskokatolicka Parafia
św. Urbana

Mikołów - Kamionka

Liturgia na dziś:

Zmarli z naszej parafii:

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Amen.

 

śp. Jerzy Machura

†  zmarł:   09.05.2024
mieszkał przy ul. Katowickiej
ceremonia pogrzebowa:  wtorek 14.05., o 11:30 różaniec a o 12:00 Msza Św.w kościele na Kamionce

 

  

 

Słuchaj radia:

Szczęść Boże

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie parafii pw. Św. Urbana w Mikołowie, dzielnicy Kamionka.

Cieszymy się, iż odwiedzając naszą stronę, mobilizujecie nas do rzetelnego przekazu informacji o tym wszystkim co dzieje się w naszym lokalnym Kościele. Dzięki słowom życzliwości nasza więź z Państwem staje się większa, przez co wzrasta nasza wspólnota.

Pragniemy prezentować bieżące informacje, ważniejsze wydarzenia z życia parafii i uroczystości kościelnych. Pragniemy, aby w miarę upływającego czasu stała się ona pewnego rodzaju parafialnym pamiętnikiem - archiwum. Mamy nadzieję, że każdy odwiedzający naszą stronę internetową znajdzie tu interesujące go informacje dotyczące naszej parafii.

Kościół posiada relikwie św. Urbana, św. Jana Pawła II oraz św. Ojca Pio 

 

Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry!

1. W dorocznym rytmie kalendarza liturgicznego będziemy dnia 2 lutego przeżywać święto Ofiarowania Pańskiego, które w 1997 r. św. Jan Paweł II ustanowił Dniem Žycia Konsekrowanego. W tym roku po raz 25. będziemy mogli w tym świątecznym dniu podziękować Bogu za dar osób konsekrowanych, kobiet i mężczyzn, które, ślubując czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, dają wyraz całkowitego oddania i zawierzenia Bożej Opatrzności swoich planów i swojego życia oraz ubogacają swoimi charyzmatami wspólnotę Kościoła.

W naszej archidiecezji aktualnie żyje i posługuje 182 zakonników z 11 zgromadzeń męskich, 653 siostry z 22 zgromadzeń żeńskich, 68 pań w 11 instytutach świeckich, 16 dziewic konsekrowanych, 5 wdów konsekrowanych oraz 4 osoby w stowarzyszeniu życia apostolskiego. W sumie w archidiecezji katowickiej żyje praktyką rad ewangelicznych ubóstwa, czystości i posłuszeństwa 928 osób w bogatej panoramie różnych form życia konsekrowanego. Podejmują one różnorodne formy modlitwy i posługi apostolskiej, przyczyniając się do budowania wspólnoty naszego lokalnego Kościoła. Przypominają swoim stylem życia, że naszym celem jest udział w Królestwie niebieskim. Na osobne zauważenie zasługują siostry klauzurowe - karmelitanki i wizytki, którym dziękujemy za posługę wytrwałej modlitwy. Formą podziękowania niech będzie ofiara materialna, złożona w święto Ofiarowania Pańskiego, która zostanie im przekazana na utrzymanie.

Tradycyjnie dnia 2 lutego o godz. 12-tej w naszej katowickiej katedrze będzie sprawowana uroczysta Eucharystia za osoby konsekrowane, które serdecznie zapraszam do udziału w tej liturgii. Będziemy dziękować Bogu za ich świadectwo życia i posługę w archidiecezji oraz prosić o potrzebne dla nich łaski, w tym także o nowe powołania do życia konsekrowanego. Niech tej modlitwy i znaków pamięci o osobach konsekrowanych nie zabraknie tego dnia w naszych parafiach, szczególnie tam, gdzie na co dzień żyją i posługują.

2. Nawiązując do komunikatu z dnia 15 grudnia 2021 r. informuję, że w sobotę 5. lutego br. o godz. 12-tej, podczas Mszy św., której będę przewodniczył, arcybiskup koadiutor Adrian Galbas rozpocznie pasterską posługę w archidiecezji katowickiej. Otrzyma również podobnie jak biskupi pomocniczy - nominację na wikariusza generalnego, w którym to dokumencie zostaną określone jego szczegółowe obowiązki, w tym przeprowadzanie wizytacji kanonicznych, udzielanie sakramentu bierzmowania, a nade wszystko przygotowanie ewangelizacyjnego programu duszpasterskiego, który przygotuje nas wszystkich do 100-lecia archidiecezji katowickiej, które przypada na rok 2025.

Bracia i Siostry!

W Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów Apostolorum Successores w p. 72 czytamy: Jeśli okoliczności się tego domagają, Stolica Apostolska może mianować biskupa koadiutora (por. kan. 403 S 3). Biskup diecezjalny przyjmie go chętnie i w duchu wiary oraz zainicjuje z nim skuteczną komunię na mocy wspólnej odpowiedzialności biskupiej, budując autentyczne relacje, które dla dobra diecezji powinny być jeszcze mocniejsze i bardziej braterskie.

Właśnie w takim klimacie jedności i współdziałania „w Duchu Świętym” będę dalej współdziałać z Arcybiskupem Koadiutorem i Biskupami Pomocniczymi dla dobra Kościoła na Górnym Śląsku, przygotowującym się do uroczystości 100-lecia powrotu do Macierzy, i wraz z nimi szerzyć Chrystusowy pokój. Pax Christi!

Księdza arcybiskupa koadiutora Adriana polecam modlitwie duchowieństwa i wiernych świeckich.

Wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

† Wiktor Skworc
Arcybiskup
Metropolita Katowicki

Porządek Mszy Świętych

Niedziele i święta:
8:00 / 11:00 / 15:30

Dni powszednie:
Poniedziałek / Wtorek / Środa - 8:00

Czwartek / Piatek / Sobota - 18:00
w I czwartek / I piątek / I sobotę - 8:00

Kancelaria parafialna

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 30 minut po Mszy Św. ok. 8:45
Środa: 30 minut po Mszy Św. ok. 9:00e
Czwartek: 30 minut po Mszy Św. ok. 18:45
Piątek: 30 minut po Mszy Św. ok. 18:45
Sobota: nieczynne
Niedziela: nieczynne

Sakrament pokuty

Okazja do spowiedzi 30 minut przed każdą Mszą Świętą
oprócz Mszy Świętej w niedzielę o 15.30

Wiadomości katolickie: